MAIN MENU
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
สินค้าของเรา
ผลงานของเรา
บริการช่วยเหลือ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
พันธมิตรของเรา
 
 
National Single Window
e-Tracking
ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนกรมศุลกากร
ตรวจสอบตารางเที่ยวเรือเที่ยวบิน
ประกาศกรมศุลกากร
ค้นหาพิกัดศุลกากร
 
Tconnet Co.,Ltd.
CAT Telecom
กรมศุลกากร
ตรวจสอบสถานะ CA
ลานพุทธศาสนา
 
 
เว็บไซต์ ปตท
Free Hit Counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 
 

MEIOSYS CO.,LTD. -- Superiority of Tangible Things : บริษัท ไมโอซิส จำกัด ได้ผ่านกฏเกณฑ์และมาตรฐานใหม่ ด้านซอฟต์แวร์ ใบขนสินค้า จากกรมศุลกากร เรียบร้อยแล้ว เป็นรายแรก! พบกับนวัตกรรมใหม่ของซอฟต์แวร์ได้แล้วที่นี่

+++ รองรับใบขนสินค้าโครงสร้างใหม่ e-Tax Incentive จากกรมศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว --- เตรียมพบกับ โปรแกรมสำหรับคีย์ข้อมูล Form D, C/O เร็วๆ นี้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกรองรับ XML ตามมาตรฐานกรมการค้าต่างประเทศ +++
Application Process Figure

โดยทั่วๆไปการนำเอาซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเข้ามาใช้ในองค์กร ก็มีอยู่หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะทำการพัฒนาขึ้นมาเอง หรือจัดซื้อมาเพื่อใช้งาน แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ คือใช้แล้วคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปหรือเปล่า ใช้แล้วได้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้หรือไม่ หรือสามารถทำงานได้จริงๆอย่างที่โฆษณาขายกันหรือไม่ ปัจจัยหลักของซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานควรมีดังนี้

- การนำเข้าข้อมูล เพื่อลดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อน และข้อผิดพลาดอันจะเกิดจากคนทำงาน
- การประมวลผลของซอฟต์แวร์ หรือคุณสมบัติหลัก ควรจะทำงานได้ง่ายและตรงตามความต้องการผู้ใช้
- การสรุปรายงาน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักต่องานบริหาร ที่จะนำเอาข้อมูลไปใช้เพื่อตัดสินใจหรือทำอย่างอื่นต่อ

จะเห็นได้ว่าการนำซอฟต์แวร์เข้ามาใช้งานค่อนข้างมีความสำคัญต่อการดำเนินกิจการ การตัดสินใจเลือกซอฟต์แวร์ควรคำนึงถึงหลักดังกล่าวข้างต้นเป็นพื้นฐาน ก่อนตกลงในการสั่งซื้อ เทคโนโลยีสมัยนี้พัฒนาเร็วทำให้ราคาในการแข่งขันด้านซอฟต์แวร์ไม่สูงมากนัก เมื่อทราบปัจจัยหลักแล้วควรดูองค์ประกอบอื่นร่วมด้วย เนื่องจากซอฟต์แวร์ทำหน้าที่เหมือนหัวใจหลักในการสร้างงาน จึงควรมีจุดเด่นที่มีน้ำหนักพอ ในการเลือกใช้งาน ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว 

สำหรับทาง ไมโอซิส เราเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สามารถเปิดทางให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับองค์กร ที่มีข้อมูลเดิมอยู่ เพื่อลดปัญหาการทำงานที่ซ้ำซ้อน ระบบของเราได้มีการออกแบบให้สามารถนำเข้า ข้อมูล จากต้นทางในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบ Text File หรือ CSV File เราสามารถนำข้อมูลมาประมวลผลผ่านโปรแกรมใบขนสินค้า และทำการส่งต่อหรือ Export File เพื่อส่งให้กรมศุลกากรหรือส่งไปเชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่นๆ ที่ต้องการ แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน

Back Office Figure
ระบบการจัดการบริหารข้อมูล (Report Generator) คือระบบ Data Integrated Software ซึ่งทางเราได้พัฒนาระบบให้กับลูกค้าเพื่อบริหารข้อมูล จากส่วนข้อมูลการทำงานใบขนสินค้า เพื่อนำเข้ามารวมกับส่วนที่ลูกค้ามีอยู่แล้ว นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณและประมวลผลข้อมูลใหม่ เพื่อให้สามารถจัดทำรายงาน รวมถึงสามารถส่งออกข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อระบบอื่นที่มีอยู่ สามารถลดขั้นตอนในการรวบรวม จัดเก็บและส่งต่อข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้รวดเร็ว ถูกต้องเป็นอย่างมาก ทำให้สามารถสรุปข้อมูลต่อผู้บริหารหรือลูกค้าได้รวดเร็ว ตรงกำหนดเวลา
 

Copyright © 2010 Meiosys Co.,Ltd. All rights reserved.